خدمات ایمیل مارکتینگ

اگر اطلاعاتی که می خواهید به مخاطب برسانید به زمان حساس نیستند یا پیام طولانی تری برای ارسال دارید ایمیل مارکتینگ بهترین گزینه برای برقراری ارتباط است. در بازاریابی ایمیلی می توانید تصویر، صدا یا گرافیک خاصی را برای تاثیرگذاری بیشتر با محتوای خود همراه کنید. در واقع موارد استفاده از ایمیل مارکتینگ گزینه های زیر است: ارسال خبرنامه ارسال محتوای آموزشی طولانی ارائه ی اطلاعات محصولات مانند بروشور اعلام اطلاعیه های خبری یا بروزرسانی های مختلف

گاهی ممکن است بخواهید محتوای طولانی تر همراه با تصاویر برای مشترکین خود بفرستید در نتیجه ارسال ایمیل مسیر ارتباطی بهتری خواهد بود.