تولید محتوای شبکه های اجتماعی

تولید محتوای شبکه های اجتماعی به یکی از چالش های بزرگ بسیاری از شرکت ها، برند ها و موسسات شده است. تولید محتوایی که بتواند باعث جذب مخاطب شده، کار بسیار دشواری است. نیازمند صرف زمان و هزینه بسیاری می باشد. جای تعجب نیست که بسیاری از برندها، امروزه بیشترین هزینه مربوط به تبلیغات خود را صرف تولید محتوا می کنند.