خدمات دیجیتال مارکتینگ

دیجیتال مارکتینگ «Digital Marketing» از ابزارها و کانال‌های دیجیتال مثل شبکه‌های اجتماعی، وب سایت و ایمیل در راستای دستیابی به اهداف کسب‌وکار استفاده می‌کند. به عبارت ساده‌تر کلیه اقدامات بازاریابی که در فضای دیجیتال و به منظور دستیابی به اهداف کسب‌و‌کار صورت می‌گیرد تا پیام شما را به بیشترین تعداد مخاطب ممکن برساند، دیجیتال مارکتینگ است.

امروزه خریداران بیشترین زمان خود را در اینترنت سپری می‌کنند، بنابراین بهترین مکانی که می‌توانیم با آن‌ها ملاقات داشته باشیم و ایشان را به خرید تشویق کنیم همین فضای مجازی است.