سفارش تولید محتوای متنی

تولید محتوای متنی به معنای کنار هم چیدن کلمات برای ایجاد یک پیام و انتقال آن به مخاطب می باشد . به عبارتی به نوشتن در مورد یک موضوع خاص با رعایت نکات سئو ، مفهومی و کاربر پسند ، تولید محتوای متنی می گویند . از این جمله می توانید برداشت کنید که تولید محتوا با نوشتن معمولی از زمین تا آسمان تفاوت دارد .